/

BYTOVÝ DŮM PRAHA 12

Bytový dům na Praze 12 výškově i objemově dotváří urbanistickou strukturu dané lokality. V parteru se kromě vstupů do domu nachází technické zázemí a prostor určený ke komerčnímu využití. Ten je situován v jihozápadní části domu a navazuje na něj veřejný prostor využitelný jako zahrádka restaurace či kavárny. Fasáda parteru je tvořena cortenovými panely, které jsou v místě vstupu doplněny panely šedé barvy. Ve vyšších podlažích je dům omítnut a corten se tu objevuje v doplňcích a posléze na fasádě horních dvou ustupujících podlaží. V místě komunikačních jader je fasáda řešena jako lehký obvodový plášť.


Kontaktujte nás

Jste připraveni nově definovat moderní architekturu pomocí udržitelného designu? Vydejme se na cestu transformace.


Kontaktujte nás

Jste připraveni nově definovat moderní architekturu pomocí udržitelného designu? Vydejme se na cestu transformace.


Kontaktujte nás

Jste připraveni nově definovat moderní architekturu pomocí udržitelného designu? Vydejme se na cestu transformace.